Centrum pomoci

Ako môžem opraviť e-mailové upozornenia na správy?

Ak sa vám zdá, že vaše e-mailové upozornenia nefungujú, pretože ste dostali e-mail z TripAdvisora s upozornením na novú správu, ale danú správu nevidíte v schránke prijatých správ, je to spôsobené tým, že niekedy odstraňujeme správy zo schránky prijatých správ členov, ak dostaneme sťažnosti na zneužitie našej funkcie správ. Zneužitie môže mať formu odosielania správ, ktoré obsahujú reklamy, spam alebo nevhodný obsah, ktoré porušujú naše pokyny. Tieto správy odstraňujeme, aby naši členovia nemuseli byť zbytočne vystavovaní takýmto materiálom.

V takýchto prípadoch nedokážeme zrušiť e-mailové upozornenie, ktoré dostanete, pretože upozornenia sa zvyčajne odosielajú okamžite po odoslaní danej správy.

Pomohol Vám tento článok?