Centrum pomoci

Monitoruje TripAdvisor správy?

TripAdvisor aktívne nemonitoruje správy medzi členmi. Niekedy však musíme získať prístup k schránkam prijatých správ, aby sme vám na základe vašej žiadosti poskytli technickú podporu alebo na prešetrenie porušení našich pokynov pre správy alebo podmienok používania (napr. nevyžiadané správy, komerčné správy alebo nahlásené zneužitie). Preto si vyhradzujeme právo prečítať alebo odstrániť správy a dočasne alebo natrvalo zablokovať funkciu správ, ak sa potvrdí jej zneužitie.

Obsah správ medzi členmi nikdy neprezradíme iným členom ani inej tretej strane bez vášho výslovného povolenia.

Ak dostanete správu, ktorá nespĺňa našepokyny, nahláste nám to pomocou tlačidla na nahlásenie nevyžiadanej pošty alebo obťažovania v spodnej časti správy.

Pomohol Vám tento článok?