Centrum pomoci

Môžete mi pomôcť kontaktovať zariadenie, ktoré má profil na vašom portáli?

Nie, portál TripAdvisor nemôže posielať správy zástupcom pre rezervácie ani žiadnemu zariadeniu s profilom na našom portáli. V niektorých prípadoch môžete nájsť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zariadenia na jeho stránke na portáli TripAdvisor, takže skúste vyhľadať dané zariadenie na portáli TripAdvisor.

Ak potrebujete vykonať niektorú z nasledujúcich činností, obráťte sa priamo na konkrétne zariadenie alebo na zástupcu pre rezervácie:

  • vytvorenie alebo potvrdenie rezervácie/letu,
  • zmena alebo zrušenie rezervácie/letu,
  • získanie stratených informácií o rezervácii,
  • komunikácia so zástupcom hotela, nocľahu s raňajkami, dovolenkového prenájmu, reštaurácie alebo atrakcie, ktoré ste našli na portáli TripAdvisor.
Pomohol Vám tento článok?