Centrum pomoci

Čo je to partnerstvo medzi spoločnosťami TripAdvisor/Kiva a ako ho môžem využiť?

Toto partnerstvo so spoločnosťou Kiva dáva oprávneným hodnotiteľom na portáli TripAdvisor príležitosť požičať 25 USD, ktoré zafinancuje spoločnosť TripAdvisor, majiteľom malých podnikov a komunitám v lokalitách, ktoré navštívi. Keď člen napíše recenziu hotela, dovolenkového prenájmu, reštaurácie alebo atrakcie v krajine, ktorú spoločnosť Kiva podporuje (nie v USA) na niektorých lokalitách portálu TripAdvisor (v USA (.com), Spojenom kráľovstve, Kanade, Írsku alebo Austrálii), tento hodnotiteľ môže sprostredkovať mikropôžičku vo výške 25 USD od spoločnosti TripAdvisor príjemcovi v danej krajine. Plná výška týchto pôžičiek je financovaná z príspevku spoločnosti TripAdvisor vo výške 250 000 USD – vaša účasť vás nebude nič stáť.

Požiadavky na účasť v programe:

  • Zúčastniť sa môžu cestovatelia s trvalým pobytom v USA, Spojenom kráľovstve, Kanade, Írsku alebo Austrálii.
  • Recenzia sa musí týkať zariadenia v krajine podporovanej spoločnosťou Kiva, ktorá sa nenachádza v USA,
  • a musí byť odoslaná prostredníctvom niektorej z nasledujúcich lokalít portálu TripAdvisor: USA (.com), Spojené kráľovstvo, Kanada, Írsko alebo Austrália.
  • Mikropôžička bude poskytnutá len za prvú recenziu hodnotiteľa v každej oprávnenej krajine.

Funguje to takto:

  1. Prihláste sa na www.tripadvisor.sk.
  2. Nájdite hotel, dovolenkový prenájom, reštauráciu alebo atrakciu, ktoré ste navštívili, v niektorej z krajín podporovaných spoločnosťou Kiva (nie v USA).
  3. Pridajte vašu recenziu na portál TripAdvisor (lokalita pre USA (.com), Spojené kráľovstvo, Kanadu, Írsko alebo Austráliu), aby sa o vašom zážitku dozvedeli aj iní cestovatelia.
  4. Po odoslaní recenzie dostanete e-mail od spoločnosti TripAdvisor s informáciami o mikropôžičke. Tento e-mail vás presmeruje na lokalitu Kiva.org, kde sa použije dar – mikropôžička vo výške 25 USD.
  5. Pozrite si potenciálnych príjemcov pôžičky v danej krajine a vyberte jedného, ktorý dostane mikropôžičku od spoločnosti TripAdvisor.

To je všetko! Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať svet.

Pomohol Vám tento článok?