Centrum pomoci

Čo sú to turistickí sprievodcovia?

Turistickí sprievodcovia portálu TripAdvisor pomáhajú cestovateľom nájsť skvelé možnosti trávenia voľného času v destináciách po celom svete. Turistickí sprievodcovia uvádzajú tipy, návrhy, informácie a miestne pohľady, ktoré vám pomôžu naplánovať si dokonalý výlet.

Turistických sprievodcov portálu TripAdvisor možno vytvoriť dvomi spôsobmi:

Akreditovaní sprievodcovia: Títo elitní akreditovaní sprievodcovia majú v hlavičke text „exkluzívne zadané spoločnosťou TripAdvisor“. Sústredia sa na špecifické témy a miestne prvky, sú formálne akreditovaní portálom TripAdvisor a musia spĺňať náročné redakčné a kontrolné podmienky a procesy, vrátane kontroly kvality, gramatickej korektúry a editorskej kontroly spoločnosti, aby mohli byť zverejnené na portáli TripAdvisor. Títo sprievodcovia sú vytvorení z akreditovaného obsahu a za finančnú odmenu a sú majetkom spoločnosti TripAdvisor. V prípade akýchkoľvek problémov s týmito sprievodcami použite funkciu na nahlasovanie v spodnej časti týchto sprievodcov.

Príklady akreditovaných sprievodcov:

Benátky, ako ich nepoznáte

3 dni v Barcelone

Sprievodca Dublinom pre rodiny

Sprievodcovia vytvorení používateľmi: Prispievatelia na portáli TripAdvisor môžu na základe vlastnej iniciatívy písať sprievodcov. Všeobecné pokyny pre tento program sa zhodujú s našimi podmienkami používania. V súlade so zásadami kontrol spoločnosti TripAdvisor nebude spoločnosť TripAdvisor upravovať ani odstraňovať takýto obsah, ak neporušuje naše pravidlá. Ak si myslíte, že niektorý sprievodca porušuje naše pravidlá, použite funkciu nahlasovania v spodnej časti daného sprievodcu a oznámte nám to, aby sme daný problém mohli preskúmať.

 

Pomohol Vám tento článok?