Centrum pomoci

Ako overíte ekologické praktiky EkoLídra?

Integritu programu EkoLídri zabezpečujeme tromi spôsobmi:

  1. Transparentnosť: Cestovatelia si môžu pozrieť úplný zoznam postupov po kliknutí na odznak alebo ikonu programu EkoLíder portálu TripAdvisor konkrétneho zariadenia. Cestovatelia si teda môžu presne zistiť, aké ekologické praktiky dodržiava príslušné zariadenie.
  2. Pripomienky od cestovateľov: Názory cestovateľov si veľmi ceníme. Cestovateľov požiadame, aby okomentovali ekologické praktiky účastníkov programov EkoLídri a EkoPartneri portálu TripAdvisor. Taktiež budú mať možnosť nahlásiť nesprávne informácie v prípadoch, keď tvrdenia zariadenia nezodpovedajú reálnej skúsenosti cestovateľa. Tieto pripomienky bude sledovať tím zodpovedného cestovania portálu TripAdvisor, ktorý v prípade potreby nariadi nezávislý audit.
  3. Audity: Vykonávanie auditov v rámci programu EkoLídri portálu TripAdvisor pre nás zabezpečujú nezávislé partnerské organizácie, ktoré sa špecializujú na udržateľné hospodárenie. Okrem auditov nariadených na základe pripomienok od cestovateľov sa každý rok budú vykonávať aj audity zariadení, ktoré sa do programu buď hlásia, alebo sa ho už aktívne zúčastňujú.
Pomohol Vám tento článok?