Centrum pomoci

Ako sa určuje skóre uchádzačov programu EkoLíder?

Prieskum uchádzača programu EkoLíder hodnotí hotely a nocľahy s raňajkami tak, že sa vyhodnocuje rôznorodosť a vplyv ich ekologických praktík – jednoduchých aj zložitých. Váha jednotlivých otázok v prieskume sa určuje na základe ekologického významu danej praktiky a rozsahu vplyvu danej praktiky.

Upozornenie: V záujme zabezpečenia integrity programu sme sa obrátili na nezávislú tretiu stranu, ktorá vykonáva audity zariadení v tomto programe. Pred odoslaním prihlášky by mali hotely a nocľahy s raňajkami skontrolovať, či spĺňajú požiadavky na dokumentáciu v rámci auditu, ktoré sa uvádzajú v príručke k prieskumu na stiahnutie.

Pomohol Vám tento článok?