Centrum pomoci

Aký spôsob organizácie mojich uložených položiek je najlepší?

Vaše uložené hotely, atrakcie, reštaurácie, príspevky do fór a ďalšie položky môžete zoskupovať do výletov v záujme lepšej organizácie. Tieto výlety si môžete pozrieť na vašej stránke s uloženými výletmi.

Vaše výlety môžete pomenovať podľa destinácie, dátumu alebo iných kritérií, napríklad ako „Miesta na recenzovanie“ – spôsob, akým zaobchádzate s vašimi uloženými výletmi, záleží len od vás! Ku každému výletu je priradené samostatné pole na poznámky k výletu, do ktorého môžete zaznamenávať akékoľvek informácie: za všetky spomeňme napríklad dátumy, čísla letov alebo mená priateľov, ktorých chcete navštíviť.

Ku každej uloženej lokalite alebo položke je zároveň k dispozícii aj časť Moje poznámky, do ktorej si môžete poznamenávať dôležité údaje, napríklad typ izby, ktorú si chcete rezervovať v konkrétnom nocľahu s raňajkami, alebo názov nápoja, ktorý si plánujete dopriať v konkrétnej reštaurácii povedzme v Paríži.

Ďalšie informácie týkajúce sa postupu pri ukladaní hotelov, reštaurácií, atrakcií a iných položiek nájdete v našich pokynoch.

Pomohol Vám tento článok?