Centrum pomoci

Ako môžu majitelia upozorniť spoločnosť TripAdvisor na podvod?

Ak si myslíte, že niekto napísal podvodnú recenziu na vaše zariadenie, oznámte nám to.

  1. Prejdite do centra spravovania a kliknite na položku Spravovať recenzie.
  2. Použite časť Nahlásiť recenziu a vyberte možnosť Nahlásiť problém s recenziou.
  3. Nahláste konkrétnu recenziu ako podozrivú, aby sme ju mohli prešetriť.
  4. Do časti s komentármi zadajte všetky informácie, ktoré by nám mohli pomôcť pochopiť danú situáciu.
  5. Vaše hlásenie prešetríme a v prípade potreby zavedieme príslušné postihy.

Pomohol Vám tento článok?