search shadow

Čo môžem robiť, ak bolo moje zariadenie potrestané za podvod, ale ja neviem prečo?