Centrum pomoci

Čo môžem robiť, ak bolo moje zariadenie potrestané za podvod, ale ja neviem prečo?

Môžeme vám poskytnúť informácie o povahe porušenia pravidiel, ktoré viedlo k postihu za podvod, ale z dôvodu ochrany súkromia vám nemôžeme oznámiť konkrétne detaily o danom prípade.

Dôrazne odporúčame, aby ste sa zoznámili s definíciami podvodu podľa spoločnosti TripAdvisor a aby ste sa porozprávali so svojimi zamestnancami a marketingovými partnermi o ich aktivitách na portáli TripAdvisor. Ak objavíte informácie, ktoré môžu vysvetliť vašu situáciu, obráťte sa na nás prostredníctvom centra spravovania a poskytnite nám podrobnosti.

 

Pomohol Vám tento článok?