Centrum pomoci

Ako môžem aktualizovať profil po zmene značky?

To sú ale novinky! Gratulujeme ku zmene značky. Svoj profil môžete aktualizovať pomocou nasledujúceho postupu:

* Upozornenie – táto funkcia je len pre hotely

  1. Zaregistrujte sa a overte svoj vzťah s daným zariadením.
  2. Podržte myš nad kartou „Spravovať profil“ na hornej navigačnej lište.
  3. Vyberte možnosť „Názov a opis“.
  4. Nahraďte existujúcu značku novou značkou! 

Pomohol Vám tento článok?