Centrum pomoci

Ako môžem aktualizovať profil po zmene značky?

To sú ale novinky! Gratulujeme ku zmene značky. Svoj profil môžete aktualizovať pomocou nasledujúceho postupu:

  1. Zaregistrujte sa a overte váš vzťah s daným zariadením.
  2. V ponuke centra spravovania kliknite na kartu „Profil“.
  3. Vyberte možnosť „Upraviť podrobnosti o zariadení“.
  4. Vyhľadajte okno „Váš profil“ a kliknite na položku „Upraviť“.
  5. Nahraďte existujúcu značku novou značkou! 

 

Pomohol Vám tento článok?