Centrum pomoci

Práve som kúpil hotel/reštauráciu/atrakciu, ktorej profil sa už nachádza na TripAdvisore. Môžem začať s čistým štítom?

Blahoželáme vám ku kúpe! Aby sme nezabudli – áno, vaše zariadenie môžete skutočne prezentovať na TripAdvisore s čistým štítom. Na spracovanie zmeny vlastníctva pre váš profil a odstránenie fotografií a recenzií napísaných v dobe, keď bolo zariadenie v rukách predchádzajúceho majiteľa, je potrebné predložiť oficiálny dôkaz o tom, že došlo k zmene majiteľa. Upozorňujeme, že po odstránení recenzií a fotografií môže dôjsť k ovplyvneniu vášho postavenia v rebríčku.

Postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do svojho konta na TripAdvisore a zaregistrujte a overte sa ako nový zástupca zariadenia. 
  2. Navštívte stránku podpory pre majiteľov. Prostredníctvom možnosti „Nahlásiť zmenu vlastníctva“ sa postarajte o aktualizáciu ponuky „Vaše zariadenie“ a „Čo chcete urobiť“.
  3. Vyplňte požadované informácie a poskytnite nám prepojenia alebo licenciu, ktoré potrebujeme na overenie vašej zmeny vlastníctva.

Po overení uvedených informácií vykonáme príslušné zmeny profilu vášho zariadenia. Pripomíname, že túto požiadavku môže iniciovať iba nové vedenie. 

 

Pomohol Vám tento článok?