Centrum pomoci

Čo je to funkcia „Najlepšie komentáre z vašich recenzií“ v mojom prehľadovom hlásení?

Táto funkcia uvádza zhrnutie slov alebo fráz, ktoré cestovatelia najčastejšie použili v recenziách vášho zariadenia. Toto zhrnutie vám umožňuje v rýchlosti vidieť témy, o ktorých vaši hostia píšu.

Funkcia zhrnutia sa zobrazí, ak vaše zariadenie za posledných 36 mesiacov získalo 25 recenzií. Slová alebo vety zobrazené v okne „Najlepšie komentáre z vašich recenzií“ spomenuli hodnotitelia minimálne 3-krát a zobrazujú sa v poradí od najvyššieho po najnižší počet výskytov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách Prehľad a Riadiaci panel na správu, pozrite si túto príručku.

 

Pomohol Vám tento článok?