Centrum pomoci

Čo môžem robiť, ak je moje zariadenie dočasne zatvorené alebo nedokáže prijímať rezervácie?

Naše pokyny pre profily vyžadujú, aby reštaurácie, atrakcie a ubytovania boli otvorené aspoň 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku.

Ak je vaše zariadenie dočasne zatvorené a plánujete znova otvoriť, v centre spravovania aktualizujte údaje vo svojom profile. Môžete priložiť napríklad nasledujúce informácie:

  • dočasne zatvorené počas tejto sezóny,
  • dočasne zatvorené z dôvodu renovácie,
  • dočasne zatvorené z dôvodu prírodnej katastrofy, požiaru a pod.

Ak vaše zariadenie znova otvorí, aktualizujte údaje vo svojom profile a odstráňte z neho zastarané informácie.

Navštívte centrum spravovania.

Pomohol Vám tento článok?