Centrum pomoci

Čo je to Biznis profil na portáli TripAdvisor?

Biznis profil je služba predplatného, ktorá umožňuje hotelom so stránkou na portáli TripAdvisor pridať 3 priame kontaktné údaje na stránku zariadenia, vďaka čomu sa s nimi môžu spojiť cestovatelia, ktorí prehľadávajú portál.

Vďaka flexibilným možnostiam zobrazenia si zariadenia môžu vybrať telefónne čísla, e-mailové adresy alebo webové adresy URL. Všetky tieto kontaktné údaje sa zobrazia na 30 doménach portálu TripAdvisor a na našej mobilnej webovej lokalite. Ak je vaša webová lokalita dostupná v rôznych jazykoch, môžete zadať jedinečné webové adresy, telefónne čísla a e-maily a určiť domény portálu TripAdvisor, na ktorých chcete jednotlivé verzie zobrazovať.

Predplatitelia môžu tiež zverejňovať špeciálne ponuky a oznámenia na všetkých doménach portálu TripAdvisor. Špeciálna ponuka prezentuje ponuky a akcie vášho zariadenia. Oznámenia sa využívajú na uvádzanie dôležitých noviniek pre cestovateľov. Predplatné Biznis profilu vám tiež umožňuje získať prístup k riadiacemu panelu na správu, ktorý obsahuje údaje a trendy týkajúce sa trhu, návštevníkov a konkurentov, ako aj k prezentácii fotografií.

Vaše priame kontaktné údaje sa zobrazia v hornej časti stránky profilu. Špeciálne ponuky a oznámenia sa zobrazujú pod vašimi priamymi kontaktnými údajmi v profile, ako aj na mnohých ďalších miestach na stránke s vysokou viditeľnosťou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Biznis profile na portáli TripAdvisor, pozrite si nasledujúce zdroje:

Ak si chcete zakúpiť Biznis profil, navštívte stránku www.tripadvisor.sk/businesslistings.

 

Pomohol Vám tento článok?