Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa profilov reštaurácií

Základné požiadavky

Reštaurácie na TripAdvisore musia spĺňať všetky nasledujúce kritériá:

 • musia ponúkať hotové jedlá,
 • musia byť otvorené pre verejnosť,
 • musia byť otvorené v pevne stanovenom čase,
 • musia byť otvorené aspoň 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku,
 • musia mať stálu polohu a stálu adresu.
  • Pojazdné predajne jedla môžu mať profil iba v prípade, ak majú na internete zverejnený harmonogram a miesta predaja. Kvôli overeniu musia žiadosti obsahovať platnú webovú stránku.

Do kategórie reštaurácií BUDÚ na TripAdvisore zaradené nasledujúce zariadenia:

 • klasické reštaurácie,
 • reštaurácie, ktoré ponúkajú jedlo so sebou,
 • rýchle občerstvenie,
 • kaviarne s ponukou hotových jedál (cestoviny, sendviče a pod.),
 • bary a hostince s ponukou hotových jedál (hamburgery, hranolčeky a pod.),
 • reštauračné reťazce,
 • predajne sendvičov,
 • tapas,
 • jedálne,
 • predajne zmrzliny,
 • cukrárne/predajne múčnikov,
 • pojazdné predajne jedla, ak majú na internete zverejnený harmonogram a miesta predaja,
 • reštaurácie, ktoré vyžadujú rezervácie,
 • reštaurácie v rámci iných zariadení (napríklad reštaurácia v obchodnom dome alebo reštaurácia v hoteli),
 • supermarkety s predajňou hotových jedál so stolmi, kde sa možno najesť.

Obmedzenia

Nasledujúce zariadenia NEMÔŽU byť na TripAdvisore zaradené do kategórie reštaurácií:

Typy podnikov

Ku každému profilu reštaurácie je priradený typ podniku. V niektorých prípadoch je možné jednému profilu priradiť dva alebo viac typov podnikov.

Popis jednotlivých typov nájdete v časti Typy reštauračných podnikov.

Pomohol Vám tento článok?