Pokyny týkajúce sa pridávania profilov na karte Hotely