Centrum pomoci

Som cestovateľ – ako mám postupovať, ak chcem opraviť nepresné informácie o zariadení?

Ak si počas prezerania stránok na TripAdvisore všimnete chýbajúce alebo nepresné informácie uvedené v niektorom z profilov, dajte nám vedieť.

(Ak ste majiteľom zariadenia alebo jeho zaregistrovaným zástupcom, navštívte naše centrum spravovania.)

Reštaurácie a možnosti trávenia voľného času

Ak chcete aktualizovať informácie o reštauráciách a možnostiach trávenia voľného času, prejdite na stránku TripAdvisora pre profil a vyberte možnosť „Vylepšiť tento profil“.

Môžete:

  • aktualizovať informácie v profile,
  • informovať nás, že profil nespĺňa naše pokyny,
  • informovať nás, že profil je duplikátom iného profilu,
  • informovať nás, že zariadenie uvedené v profile je trvalo zatvorené,
  • informovať nás, že zariadenie uvedené v profile neexistuje.

Ubytovania

Ak chcete aktualizovať informácie o ubytovaniach, použite stránku všeobecnej podpory.

Letecké spoločnosti

Ak chcete aktualizovať informácie o leteckých spoločnostiach, napíšte nám e-mail.

 

Pomohol Vám tento článok?