Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa profilov ubytovaní

Základné požiadavky

Ubytovania na TripAdvisore musia spĺňať všetky nasledujúce kritériá:

 • musia byť otvorené pre širokú verejnosť,
 • musia mať oficiálny názov,
 • musia mať oficiálnu adresu na jednom stálom mieste,
 • musia byť otvorené 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku na jednom stálom mieste,
 • musia mať viac izieb/obytných jednotiek,
 • musia byť schopné ubytovať súčasne viac ako jedného hosťa/skupinu hostí,
 • NESMÚ vyžadovať od hostí, aby zotrvali viac ako 7 nocí,
 • musia byť otvorené v súčasnosti alebo prijímať rezervácie pre otvorenie v budúcnosti.

Obmedzenia

Nasledujúce zariadenia NESPĹŇAJÚ podmienky na vytvorenie profilu v kategórii ubytovaní:

 • spoločnosti zaoberajúce sa správou zariadení,
 • spoločnosti zamerané na uskutočňovanie rezervácií,
 • viac obytných jednotiek tej istej spoločnosti, ktoré sa však nachádzajú na rôznych miestach (napr. skupina dreveníc, ktorá sa rozprestiera v horách na veľkej ploche),
 • akékoľvek ubytovanie, ktoré sa nachádza za bezpečnostnou kontrolou na letisku,
 • akékoľvek ubytovanie, ktoré tvorí súčasť alebo skupina izieb v inom ubytovaní.
  • Možná výnimka: Ak je súčasť úplne samostatná (iná budova, celé poschodie, samostatná veža) a má oficiálny názov a samostatné živnostenské oprávnenie.

Kategórie ubytovaní

Naši redaktori priradia profil každého ubytovania do jedinej kategórie ubytovaní:

Aby bolo možné zaradiť ubytovanie do konkrétnej kategórie, budeme si potrebovať overiť JEDENz nasledujúcich údajov:

 • Ubytovanie spĺňa požiadavky danej kategórie. Na oficiálnej webovej stránke ubytovania a webovej stránke ktoréhokoľvek partnera pre rezervácie  musia byť uvedené požadované služby.

ALEBO

 • Ubytovanie je držiteľom oficiálneho živnostenského oprávnenia vystaveného miestnou vládnou alebo turistickou inštitúciou, a toto oprávnenie identifikuje konkrétny typ ubytovania podľa definície miestnych inštitúcií.

NEAKCEPTUJEME nasledujúce oprávnenia:

 • zdravotné povolenia,
 • oprávnenia na predaj jedál a nápojov,
 • daňové dokumenty,
 • požiarne, policajné alebo bezpečnostné povolenia,
 • dokumenty o poistení,
 • akékoľvek dokumenty, ktoré neposkytla oficiálna vládna alebo turistická inštitúcia.

Dovolenkové prenájmy

TripAdvisor nezverejňuje profily ubytovaní, ktoré sú určené na súčasné ubytovanie iba jedného hosťa/skupiny. Takéto zariadenia sa môžu kvalifikovať na vytvorenie profilu dovolenkového prenájmu.

Svoj dovolenkový prenájom si zaregistrujte na stránke Dovolenkové prenájmy na TripAdvisore.

Pomohol Vám tento článok?