Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa pridávania profilov na kartu Nocľahy s raňajkami a penzióny

Aby mohlo byť ubytovanie zverejnené v kategórii Nocľahy s raňajkami a penzióny, musí spĺňať naše pokyny týkajúce sa profilov ubytovaní A všetky nasledujúce kritériá:

  • každodenné upratovanie zahrnuté v cene za izbu,
  • nesmie vyžadovať od hostí, aby zotrvali viac ako 3 noci.

Poznámka: V individuálnych prípadoch môžeme do tejto kategórie zaradiť aj nocľahy s raňajkami len s jednou izbou. Kvalifikovať sa môžu iba ubytovania, ktoré majú licenciu na prevádzkovanie nocľahu s raňajkami od miestnych úradov a sú zapísané v zoznamoch miestnych turistických inštitúcií.

Pomohol Vám tento článok?