Centrum pomoci

Ako mám postupovať, ak chcem požiadať o pridanie lokality alebo zariadenia na TripAdvisor?

Ak sa na našom portáli nenachádza profil reštaurácie, atrakcie, ubytovania alebo leteckej spoločnosti, ktoré hľadáte, dajte nám vedieť!

Pred odoslaním žiadosti sa uistite, že toto miesto alebo zariadenie spĺňa naše pokyny:

Ak miesto alebo zariadenie spĺňa naše pokyny, odošlite žiadosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Cestovatelia: Pridajte miesto na TripAdvisor

Majitelia a manažéri: Vytvorte profil vášho zariadenia na TripAdvisore

Oprávnení zástupcovia leteckých spoločností: Napíšte nám e-mail z e-mailovej adresy vašej spoločnosti (napr. jane@abc-airlines.com)

Pomohol Vám tento článok?