Centrum pomoci

Kto môže požiadať o profil?

O vytvorenie alebo zmenu profilu na portáli TripAdvisor môže požiadať oficiálny zástupca zariadenia. Aj cestovatelia môžu požiadať o vytvorenie profilu pre zariadenia bez profilov, aby preň mohli napísať recenziu.

Každé zariadenie nasledujúceho typu môže mať jeden profil:

 

Pomohol Vám tento článok?
Powered by Zendesk