Centrum pomoci

Pravidlá pre profily nočného života

Všetky profily nočného života na portáli TripAdvisor musia spĺňať naše pokyny týkajúce sa zverejňovania profilov možností trávenia voľného času. Profily možností trávenia voľného času, ktoré spadajú do niektorej z kategórií uvedených nižšie, budú zverejnené na karte Nočný život:

  • Bary: bary/kluby, bluesové bary, cigárové bary, klavírne bary
  • Kluby: kaviarne, komediálne kluby, tanečné kluby/diskotéky

 

Pomohol Vám tento článok?