Centrum pomoci

Pravidlá týkajúce sa profilov možností trávenia voľného času

Základné požiadavky

Možnosti trávenia voľného času na TripAdvisore musia spĺňať nasledujúce kritériá:

Stála atrakcia/miesto záujmu (POI) je stále prírodné miesto alebo miesto vybudované ľuďmi, ktoré môžu cestovatelia navštíviť. Stále atrakcie/miesta záujmu musia spĺňať nasledujúce pravidlá:

  • musia mať oficiálny názov a stálu adresu,
  • musia byť otvorené a prístupné pre širokú verejnosť,
  • musia byť otvorené aspoň 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku.

Výnimka: Vystúpenia musia fungovať na jednom mieste najmenej 24 po sebe nasledujúcich týždňov v roku. Môže ísť napríklad o obchody, múzeá, prírodné oblasti, sochy a ďalšie. Ak sa chcete zaregistrovať ako stála atrakcia/miesto záujmu, prejdite sem: https://www.tripadvisor.sk/GetListedNew.

Dodávateľmi môžu byť cestovní operátori, organizátori, agentúry, jednotlivci alebo firmy, ktoré prevádzkujú zájazdy, aktivity, kurzy, plavby a zážitky pre cestovateľov. Ak sa chcete zaregistrovať ako dodávateľ, prejdite sem: https://supplier.viator.com/sign-up-info. Zaregistrované produkty musia spĺňať pokyny pre produkty v rámci služby TripAdvisor Experiences.

Obmedzenia

Nasledujúce NESPĹŇA podmienky na zverejnenie profilu v kategórii Možnosti trávenia voľného času:

  • mestá, obce alebo letiská,
  • podujatia, festivaly alebo iné krátkodobé možnosti trávenia voľného času zverejnené používateľmi,
    • Poznámka: Na TripAdvisore sú uvedené niektoré podujatia, ktorú sú vyberané redaktormi.
  • zariadenia alebo kluby, ktorých využívanie vyžaduje prihlášku alebo členstvo,
  • pobočky reťazcov (okrem hlavnej prevádzky).
Pomohol Vám tento článok?