Centrum pomoci

Pravidlá týkajúce sa profilov možností trávenia voľného času

Základné požiadavky

Možnosti trávenia voľného času na TripAdvisore musia spĺňať nasledujúce kritériá.

Stále atrakcie:

 • musia byť zaujímavé pre turistov,
 • musia byť vhodné pre rodiny,
 • musia dodržiavať naše zásady týkajúce sa zvierat,
 • musia mať oficiálny názov a stálu adresu,
 • musia byť otvorené a dostupné pre širokú verejnosť v pevne stanovenom čase,
 • musia byť otvorené aspoň 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku,
  • Výnimka: Vystúpenia musia fungovať na jednom mieste najmenej 24 po sebe nasledujúcich týždňov v roku.
 • musia byť otvorené v súčasnosti alebo prijímať rezervácie pre otvorenie v budúcnosti.

Zájazdy, plavby a kurzy:

 • musia byť zaujímavé pre turistov,
 • musia byť vhodné pre rodiny,
 • musia dodržiavať naše zásady týkajúce sa zvierat,
 • musia mať oficiálny názov a zverejnené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,
 • musí ísť o zájazdovú spoločnosť, nie o individuálny zájazd,
 • musia fungovať aspoň 12 po sebe nasledujúcich týždňov v roku,
 • musia mať oficiálnu webovú stránku, ktorá ponúka vzorový cestovný plán, ktorý obsahuje:
  • trvanie zájazdu,
  • opis, čo je súčasťou zájazdu,
  • názov mesta, z ktorého zájazd odchádza.
 • Ak ponúkate kurzy, musíte ponúkať jednodňové kurzy.
 • Viac podrobností sa dozviete v pokynoch týkajúcich sa profilov zájazdov.

Obmedzenia

Nasledujúce aktivityNESPĹŇAJÚpodmienky na zverejnenie profilu v kategórii Možnosti trávenia voľného času:

 • školenia, semináre, kurzy alebo pobyty, ktoré sa konajú v priebehu niekoľkých dní,
 • zariadenia, ktoré porušia naše kritérium vhodnosti pre rodiny,
 • zariadenia, ktoré porušia naše zásady týkajúce sa zvierat,
 • mestá, obce alebo letiská,
 • podujatia, festivaly alebo iné krátkodobé možnosti trávenia voľného času zverejnené používateľmi,
  • Poznámka: Na TripAdvisore sú uvedené niektoré podujatia, ktorú sú vyberané redaktormi.
 • cestovné kancelárie (pokiaľ nespĺňajú špecifické pokyny) alebo iní predajcovia aktivít alebo služieb,
 • spoločnosti, ktoré predávajú lístky,
 • zariadenia alebo aktivity zamerané na internet/mobilné zariadenia,
  • rezervácie/rezervačné platformy, online predajcovia a pod.,
  • mobilné aplikácie, zájazdy bez sprievodcu a pod.,
 • zariadenia alebo kluby, ktorých využívanie vyžaduje prihlášku alebo členstvo,
 • pobočky reťazcov (okrem hlavnej prevádzky),
 • požičovne vozidiel, elektronických alebo osobných predmetov,
 • plánovači podujatí: plánovači svadieb, služby concierge, fotografi, organizátori podujatí a pod.,

Kategórie možností trávenia voľného času

Možnosti trávenia voľného času sa zobrazujú v rôznych kategóriách typov atrakcií.

Podrobné popisy, čo spĺňa podmienky na zverejnenie profilu a čo nie, nájdete v kategóriách možností trávenia voľného času.

Pomohol Vám tento článok?