Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa recenzií od cestovateľov

Radi čítame o vašich cestovateľských zážitkoch a ceníme si vaše príspevky na našom portáli! Chceme tiež zaistiť, aby bol TripAdvisor bezpečným a dôveryhodným zdrojom pre našu globálnu komunitu. Aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ a vaša recenzia bola zverejnená čo najskôr, dbajte na to, aby vaše recenzie boli: 

Vhodné pre rodiny

V záujme uchovania bezpečného prostredia vhodného pre rodiny nepovoľujeme v recenziách používanie nadávok alebo vulgárnych výrazov. Odmietneme tiež recenzie, ktoré budú obsahovať sexuálne explicitné komentáre, nenávistný alebo zaujatý obsah alebo hrozby či osobné urážky. Recenzie musia byť vhodné pre mládež do 13 rokov! Všetky recenzie, ktoré popisujú účasť hodnotiteľa na nelegálnych činnostiach, vrátane takých, ktoré obhajujú alebo popisujú užívanie drog v rozpore s miestnymi zákonmi, budú odstránené. Zverejňujeme len recenzie, ktoré odoslali cestovatelia starší ako 13 rokov. 

Relevantné pre cestovateľov

Píšte také recenzie, ktoré budú pre cestovateľov relevantné a užitočné – nezabúdajte, že vašu recenziu čítajú preto, aby sa dozvedeli, čo môžu očakávať v konkrétnom zariadení. Z tohto dôvodu by súčasťou recenzií nemali byť osobné urážky, ohováranie alebo akékoľvek osobné názory na politiku, etiku, náboženstvo alebo širšie sociálne otázky. Spoločnosť TripAdvisor nepovoľuje zverejňovanie recenzií, ktoré propagujú neznášanlivosť jednotlivcov alebo skupiny ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnych preferencií alebo národnosti. Ak sa chcete TripAdvisora spýtať na naše zásady moderovania alebo nám chcete poslať komentár, môžete nás kontaktovať prostredníctvom centra pomoci. Otázky na majiteľov zariadení alebo iných cestovateľov budú odstránené. Ak máte otázku alebo komentár pre používateľov TripAdvisoru, môžete navštíviť naše fóra. Každé zariadenie ponúka v rámci svojho profilu nástroj na písanie otázok a odpovedí – prostredníctvom neho môžete poslať svoje otázky na majiteľov zariadení!

Nestranné

Recenzie sú najužitočnejšie, keď poskytujú nestranné rady. Nepovoľujeme jednotlivcom alebo subjektom, ktoré vlastnia zariadenie alebo sú s ním v inom vzťahu, zverejňovať recenzie na ich zariadenie alebo konkurenčné podniky. Recenzie odoslané so zámerom vydierať niektoré zariadenie nebudú zverejnené. Ak máte podozrenie, že recenzia obsahuje zavádzajúce informácie alebo nespĺňa pravidlá zverejňovania TripAdvisoru, môžete využiť funkciu „Nahlásiť problém s recenziou“, ktorá sa nachádza v dolnej časti každej recenzie.

Užitočné, na základe osobných skúseností

Naša komunita si chce prečítať o vašich skúsenostiach. To znamená, že vo vašej recenzii by nemali byť žiadne informácie z druhej ruky, fámy alebo vyjadrenia citované z iných zdrojov. Píšte iba recenzie na základe reálnych skúseností a nezabudnite do nich doplniť dostatok podrobností, aby ostatní cestovatelia považovali vašu radu za užitočnú.

Aktuálne

Najlepšie recenzie sú tie, ktoré napíšete najneskôr do jedného roka od vášho zážitku. Nemôžeme preto zverejňovať recenzie na starý výlet. Chceme sa dozvedieť o každom vašom výlete, nezabudnite však, že na každú skúsenosť s konkrétnym zariadením môžete napísať iba jednu recenziu. Ďalšie recenzie o nových skúsenostiach s reštauráciou môžete odoslať najskôr jeden mesiac od zverejnenia vašej poslednej recenzie. Ďalšie recenzie o nových skúsenostiach s hotelom alebo s atrakciou môžete odoslať najskôr tri mesiace od zverejnenia vašej poslednej recenzie. Recenzie leteckých spoločností sú iné – pokiaľ píšete recenziu na jedinečnú skúsenosť (jedna recenzia na etapu letu), nemáme žiadne obmedzenia týkajúce sa počtu recenzií alebo frekvencie ich odosielania. Ak chcete aktualizovať svoju predchádzajúcu recenziu, odstráňte ju, prosím, prostredníctvom centra pomoci a odošlite upravenú verziu. Nemali by ste zabúdať, že toto môžete u každej recenzie urobiť iba jeden raz!

Originálne

Podeľte sa s nami o tú najlepšiu a najpresnejšiu radu – mala by však byť vaša! Recenzie by mali obsahovať originálny obsah a nie veľké množstvo materiálu citovaného z iných zdrojov. Obsah recenzie vykradnutý z iných webových stránok, od iných hodnotiteľov, z e-mailov alebo z tlačených materiálov bude odstránený.

Nekomerčné

Úlohou recenzií je poskytnúť rady iným cestovateľom, a nie propagovať službu alebo zariadenie. Nevkladajte do nich komerčný alebo propagačný obsah akéhokoľvek druhu. Recenzie ponúkané výmenou za osobné výhody, ako napríklad darčeky, služby alebo peniaze, budú odstránené. Vyhradzujeme si právo odmietnuť konkrétny obsah z akéhokoľvek dôvodu. Nepovoľujeme recenzie, ktoré obsahujú prepojenia na externé webové stránky.

Rešpektujúce súkromné informácie

Rešpektujeme vaše súkromie a súkromie zariadení, ktorých profily zverejňujeme. Radi by sme od vás počuli o vašich zážitkoch, svoje osobné údaje alebo exkluzívne informácie o iných si však ponechajte pre seba. Patria sem napríklad vstupné kódy alebo heslá akéhokoľvek druhu. Všetky recenzie, ktoré obsahujú osobné finančné informácie vrátane čísel kreditných kariet či vernostných programov alebo ostatné finančné informácie, budú tiež odstránené. Týka sa to nielen informácií o hodnotiteľovi, ale aj o iných osobách. Na našom portáli povoľujeme zverejňovanie mien; na požiadanie však odstránime priezviská. Patria sem priezviská zamestnancov alebo majiteľov so vzťahom k zariadeniu, na ktoré píšete recenziu. 

S profilom na TripAdvisore

Recenzia sa musí týkať priamo zariadenia, pre ktoré bola odoslaná. Preto sa uistite, či odosielate recenziu na správny profil na TripAdvisore. Ak napríklad zamýšľate napísať recenziu na hotelovú reštauráciu, nie však na hotel samotný, dbajte na to, aby ste recenziu odoslali na zodpovedajúcej stránke profilu reštaurácie, a nie na stránke profilu hotela tohto zariadenia.

Písať recenzie smiete iba na ubytovania, reštaurácie alebo atrakcie, ktoré spĺňajú naše požiadavky týkajúce sa vytvárania profilov.

V prípade dovolenkových prenájmov spolupracujeme s portálmi http://www.FlipKey.comhttp://www.holidaylettings.co.uk. Môžete si na nich vytvoriť profil svojho zariadenia.

V prípade profilov výletných plavieb navštívte portál nášho partnera http://www.CruiseCritic.com. 

Príjemné na čítanie

Pomôžte ostatným cestovateľom získať z vašej recenzie maximum. Používajte správnu abecedu platnú pre váš jazyk a vyhýbajte sa strojovým prekladom, ktoré sťažujú čítanie vašej recenzie. Nepoužívajte značky HTML, nadmerné množstvo textu napísaného len VEĽKÝMI PÍSMENAMI alebo slang. Máme požiadavku na počet znakov – vyplňte priestor podrobnosťami o vašom výlete a vyhýbajte sa obsahu, ktorý cestovatelia nevyužijú.

 

TripAdvisor si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akúkoľvek recenziu alebo odpoveď od vedenia z akéhokoľvek dôvodu. Recenzie zverejnené na TripAdvisore vyjadrujú osobné a subjektívne názory jednotlivcov. Tieto recenzie obsahujú názory členov TripAdvisora, nie spoločnosti TripAdvisor LLC. Naša spoločnosť sa nehlási k žiadnym z názorov, ktoré sú uvedené v recenziách alebo odpovediach od vedenia. Neuzavreli sme partnerstvo so žiadnym zariadením uvedeným alebo hodnoteným na tomto webovom portáli.

V súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov platí, že TripAdvisor nezverejňuje kontaktné údaje žiadnych osôb.

Pomohol Vám tento článok?