Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa recenzií od cestovateľov

Vážime si vaše príspevky a sme radi, že komunikujete s ďalšími cestovateľmi! Chceme tiež zaistiť, aby bol TripAdvisor bezpečným a dôveryhodným zdrojom cestovateľských rád a informácií. Aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ, žiadame vás, aby ste dodržiavali zásady TripAdvisora pre obsah a nasledujúce pravidlá pre recenzie:

Nekomerčné

Nepovoľujeme recenzie, ktoré obsahujú prepojenia alebo obsah určený výhradne na propagačné účely.

Relevantné

Píšte také recenzie, ktoré budú pre cestovateľov relevantné a užitočné – nezabúdajte, že vašu recenziu čítajú preto, aby sa dozvedeli, čo môžu očakávať v konkrétnom zariadení. Z tohto dôvodu by súčasťou recenzií nemali byť osobné názory na politiku, etiku, náboženstvo alebo širšie sociálne otázky.   Ak sa chcete TripAdvisora spýtať na naše zásady moderovania alebo nám chcete poslať komentár, kontaktujte nás prostredníctvom centra pomoci. Otázky na majiteľov zariadení alebo iných cestovateľov budú odstránené. Ak máte otázku alebo komentár pre používateľov TripAdvisora, môžete ich zverejniť v našich fórach. Každé zariadenie okrem toho ponúka v rámci svojho profilu nástroj na písanie otázok a odpovedí – prostredníctvom neho môžete poslať svoje otázky na majiteľov zariadení!

Neskreslené

Recenzie sú najužitočnejšie, keď sú nestranné. Nepovoľujeme jednotlivcom alebo subjektom, ktoré vlastnia zariadenie alebo sú s ním v inom vzťahu, zverejňovať recenzie na ich zariadenie alebo konkurenčné podniky. Recenzie odoslané so zámerom vydierať niektoré zariadenie nebudú zverejnené. Ak máte podozrenie, že recenzia obsahuje falošné informácie alebo nespĺňa pravidlá zverejňovania TripAdvisora, môžete využiť funkciu „Nahlásiť problém s recenziou“, ktorá sa nachádza v dolnej časti každej recenzie.

Z prvej ruky

Naša komunita si chce prečítať o vašich skúsenostiach. To znamená žiadne informácie z druhej ruky, fámy alebo vyjadrenia citované z iných zdrojov. Píšte iba recenzie na základe reálnych skúseností a nezabudnite do nich doplniť dostatok podrobností, aby ostatní cestovatelia považovali vašu radu za užitočnú.

Príjemné na čítanie

Máme požiadavku na počet znakov – vyplňte priestor podrobnosťami o vašom výlete a nevkladajte extra znaky alebo medzery.  

S profilom na TripAdvisore

Príspevky sa musia týkať priamo zariadenia, pre ktoré boli odoslané. Preto sa uistite, či odosielate obsah na správny profil na TripAdvisore. Ak zverejňujete obsah pre konkrétne zariadenie na našom portáli, musí ísť o ubytovanie, reštauráciu, atrakciu alebo leteckú spoločnosť, ktoré spĺňajú naše požiadavky týkajúce sa vytvárania profilov. V prípade dovolenkových prenájmov spolupracujeme s portálmi FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip a Vacation Home Rentals. Profily výletných plavieb možno nájsť na našom partnerskom portáli http://www.CruiseCritic.com.

Recenzie dovolenkových prenájmov

Recenzie dovolenkových prenájmov by okrem iného mali spĺňať nasledujúce kritériá:

Najnovšie

Aby mali naši čitatelia prístup k čerstvému obsahu, žiadame vás, aby ste sa snažili písať o svojich zážitkoch v rámci aktuálneho kalendárneho roka alebo maximálne dvoch kalendárnych rokov predtým.

Založené na krátkodobých pobytoch

Budeme radi, ak sa podelíte o svoje názory na akýkoľvek pobyt, ktorý trval 90 dní alebo menej.

Relevantné pre cestovateľov

Pripomíname, že naše recenzie majú pomôcť cestovateľom s ich dovolenkovými plánmi. Preto vás žiadame, aby ste písali výhradne o dovolenkových prenájmoch. Znamená to žiadne recenzie na firemné, dočasné, prechodné alebo núdzové ubytovanie.

Napísané po registrácii

Prosíme vás, aby ste svoje zážitky písali až po registrácii v dovolenkovom prenájme. Aby sme pomohli zaistiť autentickosť našich recenzií, momentálne neprijímame príspevky o udalostiach, ktoré nastali počas procesu rezervácie alebo pred príchodom do zariadenia.

Overiteľné podľa mena na nájomnej zmluve

Aby sme pomohli zabezpečiť autentickosť našich recenzií, požiadame vás o zadanie mena osoby na vašej strane, ktorá podpísala zmluvu o nájme. (Toto povinné pole sa zobrazí v hornej časti formulára Napísať recenziu). POZNÁMKA: Toto meno nebude na našom portáli zverejnené.

S možnosťou preukázania zo strany majiteľa prenájmu

Ak majiteľ dovolenkového prenájmu nemôže potvrdiť, že hodnotiteľ bol hosťom, pošleme hosťovi žiadosť o zdokumentovanie. Tento krok má zaistiť, aby sa vaša recenzia týkala správneho majiteľa a zariadenia.

S profilom na TripAdvisore

Vytváranie profilov pre zariadenia kategórie Dovolenkové prenájmy pre nás zabezpečujú partnerské portály: FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip a Vacation Home Rentals. Keď majitelia prenájmu odstránia svoje profily z jednej z týchto služieb, odstránia sa profily ich prenájmov aj z TripAdvisora. Nemôžeme žiaľ zverejňovať recenzie dovolenkových prenájmov, ktoré už nemajú profil na TripAdvisore.

Pomohol Vám tento článok?