Centrum pomoci

Čo by mala obsahovať recenzia od cestovateľa napísaná na základe osobnej skúsenosti?

Akceptujeme recenzie, ktoré opisujú priame skúsenosti so zariadením alebo službami podniku. Všeobecná diskusia, ktorá neopisuje reálnu skúsenosť, nebude zverejnená. Ďalšie požiadavky:

 • Neakceptujeme informácie z druhej ruky či z počutia (neoverené informácie, fámy alebo vyjadrenia citované z iných zdrojov alebo názory či skúsenosti nahlásené inými osobami).
 • Neakceptujeme recenzie napísané majiteľmi, vedením alebo inými zástupcami zariadenia alebo reťazca, do ktorého zariadenie patrí, vrátane bývalých zamestnancov, dobrovoľníkov alebo akýchkoľvek ďalších osôb, ktoré sú v akomkoľvek vzťahu so zamestnancom príslušného zariadenia alebo reťazca.
 • Neakceptujeme recenzie od predajcov pracujúcich pre dané zariadenie alebo reťazec zariadení.
  Osoby, ktoré sú v akomkoľvek vzťahu so zariadením, nesmú písať recenzie na iné zariadenia toho istého typu (ubytovanie, reštaurácia alebo atrakcia) v tom istom meste alebo dedine, prípadne v okruhu 16 kilometrov od daného zariadenia.
 • Osoby, ktoré sú v akomkoľvek vzťahu so zariadením alebo reťazcom zariadení (napríklad zamestnanci) nesmú písať recenzie na konkurentov.
 • Nehodnoťte a nekomentujte aspekty zariadenia alebo leteckej spoločnosti, s ktorými nemáte osobnú skúsenosť. Napríklad:
  • Recenziu vašich skúseností s recepciou hotela môžete napísať aj v prípade, že sa rozhodnete nenocovať v danom hoteli, nesmiete však hodnotiť kvalitu prenocovania.
  • Nemôžeme žiaľ akceptovať recenzie vašich skúseností s dovolenkovými prenájmami, ktoré sa týkajú rezervačného procesu alebo doby pred príchodom do zariadenia. 
Pomohol Vám tento článok?