Centrum pomoci

Aký obsah možno považovať za irelevantný?

Nezverejňujte obsah, ktorý nie je relevantný pre vyhľadávanie a plánovanie výletov.

 • Recenzie týkajúce sa výletov alebo kvality poskytovaných služieb pre zákazníkov je potrebné odoslať do jedného roka od absolvovania výletu. Recenzie dovolenkových prenájmov možno odosielať za aktuálny kalendárny rok a dva predošlé kalendárne roky. Recenzie dovolenkových prenájmov sa musia týkať pobytov kratších ako 90 dní.
 • Nepoužívajte urážlivý jazyk, ktorý nie je relevantný z hľadiska služieb pre zákazníkov (napr. hanlivé fyzické opisy alebo posmievanie sa). Vyvarujte sa pokusov o začatie ohováračskej kampane, nesnažte sa poškodiť dobré meno značky alebo jednotlivca a k takémuto konaniu nenabádajte ani komunitu.
 • Autori by do recenzií nemali vnášať osobné politické, morálne či náboženské názory, pripomienky alebo komentáre.
 • Vyvarujte sa opovržlivých komentárov na adresu iných recenzií, hodnotiteľov alebo odpovedí od vedenia.
 • V recenziách je dovolené uvádzať mená. V rámci zachovania dobrých vzťahov môžeme na požiadanie odstrániť priezvisko.
 • Nezverejňujte otázky adresované používateľom portálu TripAdvisor (vrátane zástupcov zariadení). Ak potrebujete pomoc v súvislosti s otázkami, ktoré sa týkajú cestovania, obráťte sa na naše fóra.
 • Nezverejňujte komentáre, ktoré sú adresované personálu spoločnosti TripAdvisor alebo sa týkajú zásad portálu TripAdvisor. Otázky adresované personálu spoločnosti TripAdvisor možno odosielať prostredníctvom centra pomoci a nebudú zverejnené ako recenzie.
 • Spoločnosť TripAdvisor nezverejní recenzie napísané s cieľom získať od majiteľa zariadenia peniaze alebo služby výmenou za nezverejnenie alebo odstránenie negatívnej recenzie.
 • Nezverejňujeme komentáre, ktoré obsahujú hlásenia podvodov. Obvinenia z podvodu však neberieme na ľahkú váhu. Ocenili by sme, keby ste na tento problém upozornili náš vyšetrovací tím prostredníctvom funkcie „Nahlásiť problém s recenziou“, ktorá sa nachádza v dolnej časti každej recenzie.

Ďalšie požiadavky platné pre zverejňovanie fotografií od cestovateľov:

 • Nezverejňujte fotografie, obrázky ani materiály, ktoré nesúvisia s ubytovaním, atrakciou, reštauráciou, lokalitou alebo všeobecnými cestovateľskými skúsenosťami.
 • Nezverejňujte duplicitné fotografie.
 • Nezverejňujte irelevantné alebo neužitočné popisy fotografií.

 

Jednotlivci nesmú používať názov TripAdvisor ani platformu portálu a nesmú predstierať, že sú s portálom TripAdvisor v akomkoľvek vzťahu, s cieľom získať zľavnený alebo bezplatný tovar a služby či osobitné výhody, ktoré nie sú bežne dostupné širokej verejnosti. V prípade preukázateľného porušenia tejto zásady môže byť dotyčným osobám zablokovaný prístup na portál TripAdvisor.

Pomohol Vám tento článok?