Centrum pomoci

Čo mám urobiť, ak ma majiteľ zariadenia priamo požiada o stiahnutie recenzie?

Portál TripAdvisor netoleruje vyhrážanie ani zastrašovanie hodnotiteľov a ak k niečomu podobnému dôjde, mali by ste sa na nás obrátiť.

Vyhrážanie sa hodnotiteľovi zo strany hoteliera je zriedkavé, no ak k nemu dôjde a my sa to dozvieme, budeme to riešiť s daným majiteľom. Upozorníme majiteľa, že takéto konanie závažne porušuje zásady portálu TripAdvisor, a zariadenie môže byť upozornené, že akékoľvek budúce porušenia zásad portálu TripAdvisor v oblasti zastrašovania alebo vyhrážania bude potrestané.

Ak chce majiteľ používať náš systém odosielania správ na odoslanie správy súvisiacej s cestovaním, musí dodržiavať naše pokyny pre odosielanie súkromných správ.

Portál TripAdvisor nesprostredkúva priamy kontakt medzi majiteľmi a členmi našej cestovateľskej komunity. Všetci používatelia na našej lokalite zostávajú anonymní, kým sa nerozhodnú zverejniť svoju e-mailovú adresu alebo kontaktné údaje v recenzii. Ak si chcete pozrieť naše zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.

Pomohol Vám tento článok?