Centrum pomoci

Čo sa považuje za podvod?

Návštevníci portálu TripAdvisor očakávajú, že na tejto lokalite nájdu nestranné recenzie a obsah týkajúci sa ubytovacích zariadení, atrakcií, reštaurácií a iných miest. Tento obsah poskytujú cestovatelia, ktorí sa chcú podeliť o svoje osobné skúsenosti s komunitou TripAdvisor.

Portál TripAdvisor sa v maximálnej miere snaží zabezpečiť dôveryhodnosť obsahu, ktorý zhromažďuje a poskytuje svojej celosvetovej komunite cestovateľov a zariadení.

Akékoľvek pokusy o klamstvo, ovplyvnenie alebo vydávanie sa za cestovateľa považujeme za podvod a trestáme príslušnými postihmi. Tieto postihy môžu byť (okrem iných) nasledujúce:

– Pokusy majiteľa alebo zástupcu zariadenia zvýšiť reputáciu zariadenia nasledujúcimi aktivitami:

 • Napísanie recenzie vlastného zariadenia alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré hodnotiteľ vlastní, riadi alebo v ňom má finančný podiel.
 • Využitie služieb akejkoľvek optimalizačnej spoločnosti, marketingovej organizácie alebo tretej strany na odosielanie recenzií.
 • Vydávanie sa za konkurenta alebo hosťa.
 • Ponúkanie odmien za napísanie recenzií vrátane zliav, vyššej úrovne služieb alebo iných mimoriadnych služieb.
 • Žiadanie priateľov alebo rodinných príslušníkov o napísanie pozitívnych recenzií.
 • Odosielanie recenzií v mene hostí.
 • Kopírovanie obsahu z kartičiek s komentármi a odosielanie daného obsahu ako recenzie od cestovateľov.
 • Selektívne žiadanie o recenzie (prostredníctvom e-mailov, prieskumov alebo inými spôsobmi) len od hostí, ktorí mali pozitívnu skúsenosť.
 • Naliehanie na cestovateľov, aby stiahli negatívnu recenziu z portálu TripAdvisor.
 • Žiadanie hostí, aby stiahli svoju recenziu, výmenou za zľavu alebo inú odmenu.
 • Zakazovanie alebo odrádzanie hostí od zverejňovania negatívnych alebo kritických recenzií svojich skúseností.

 

– Pokusy o poškodenie konkurencie odoslaním negatívnej recenzie

 • Majitelia a zástupcovia majiteľov NESMÚ písať recenzie na priamych konkurentov, a to ani vtedy, keď píšu o skutočnom zážitku.

 

Pomohol Vám tento článok?