Centrum pomoci

Môžem použiť obsah z portálu TripAdvisor?

TripAdvisor ponúka balíky obsahu na zobrazenie recenzií, hodnotenia a ocenení na vašej webovej lokalite – kliknite sem a dozviete sa viac.

Ak máte inú otázku o používaní obsahu z portálu TripAdvisor, obráťte sa na naše oddelenie pre žiadosti o povolenie. Nezabudnite uviesť nasledujúce údaje:

  • vaše meno,
  • popis obsahu, ktorý chcete použiť (spolu s prepojením na jeho stránku na našom portáli),
  • ako chcete obsah použiť.

 

Pomohol Vám tento článok?