Centrum pomoci

Pokyny pre fotografie a videá

Vážime si vaše príspevky a sme radi, že komunikujete s ďalšími cestovateľmi! Chceme tiež zaistiť, aby bol TripAdvisor bezpečným a dôveryhodným zdrojom cestovateľských rád a informácií. Aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ, žiadame vás, aby ste dodržiavali zásady TripAdvisora pre obsah a nasledujúce pravidlá pre fotografie a videá:

Vhodné pre rodiny

Nepovoľujeme médiá, ktoré sú pornografické alebo vulgárne. Odmietame fotografie, ktoré obsahujú vyobrazené násilie alebo iný obsah, ktorý nie je vhodný pre našu komunitu.

Originálne

Žiadne fotografie alebo videá z iných zdrojov. Žiadne fotografie alebo videá, ktoré porušujú autorské práva, ochranné značky alebo iné právne nároky na vlastníctvo.

Nekomerčné

Nepovoľujeme fotografie zverejnené na profile zariadenia, ktoré obsahujú logá, propagačné materiály alebo akýkoľvek iný obsah určený na komerčné účely.

Rešpektujúce súkromie

Rešpektujeme vaše súkromie a súkromie zariadení, ktorých profily zverejňujeme. Nebudú akceptované fotografie zaznamenané na mieste, kde je fotografovanie zakázané. Na základe žiadosti odstránime fotografie iných cestovateľov alebo zamestnancov zariadenia.

S profilom na TripAdvisore

Fotografie sa musia týkať priamo zariadenia, pre ktoré boli odoslané. Preto sa uistite, či odosielate fotografie na správny profil na TripAdvisore. Ak zverejňujete obsah pre konkrétny profil na našom portáli, musí ísť o ubytovanie, reštauráciu, atrakciu alebo leteckú spoločnosť, ktoré spĺňajú naše požiadavky týkajúce sa vytvárania profilov.

Bezpečné súbory

Mediálne súbory nesmú byť kontaminované alebo infikované vírusom alebo iným škodlivým kódom, ktorý bol vytvorený s cieľom spôsobiť poškodenie, prípadne ktorý môže spôsobiť poškodenie počítačov a systémov TripAdvisora alebo jeho používateľov.

Kvalita fotografií a videí

Pomôžte ostatným cestovateľom získať maximum z vašich fotografií a videí a odosielajte kvalitný obsah.

Fotografie a videá by nemali byť:

  • rozmazané, tmavé alebo zle viditeľné,
  • upravované akýmkoľvek spôsobom, ktorý skresľuje zachytenú scénu,
  • otočené dolu hlavou alebo nabok. Ak sú fotografie otočené na bok, otočte ich v našom nástroji na nahrávanie fotografií.

Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa fotografií a videí:

  • Veľkosť fotografií by nemala prekročiť 10 MB (do 15 MB v prípade ubytovaní, partnerov a vplyvných osôb).
  • Fotografie musia byť vo formáte GIF, JPG, BMP alebo PNG.
  • Orientácia na šírku (širšia než vyššia) bude vo všeobecnosti vyzerať lepšie než orientácia na výšku (vyššia než širšia). Odporúčame fotografie s pomerom strán od 1 : 1 do 4 : 3.
  • Rozmery fotografií sa upravia tak, aby sa fotografie zmestili do zobrazovacích polí používaných na našej stránke.
  • Veľkosť videí by nemala prekročiť 500 MB.
  • Pomer strán videa je optimalizovaný na 4 : 3. 
  • Videá musia byť vo formáte MP4, MOV alebo M4V.

 
Pomohol Vám tento článok?