Centrum pomoci

Aké podmienky musí spĺňať autentický a originálny obsah?

Všetok obsah na portáli TripAdvisor musí byť autentický a originálny.

Znamená to:

  • Nezverejňujte obsah ani materiály chránené autorskými právami, ktoré sú zverejnené inde.
  • Nevydávajte sa za iných členov alebo zamestnancov spoločnosti TripAdvisor, v opačnom prípade môžete byť ľahko zablokovaní na našich fórach. Zobrazované mená musia spĺňať naše pokyny.
  • Žiadame členov, aby nezverejňovali žiadne informácie, ak na ich zverejnenie nemajú oprávnenie. Môže ísť o nasledujúce príklady: materiál chránený autorskými právami z akejkoľvek online alebo tlačenej publikácie (tlačové agentúry, časopisy, knihy, cestovateľské príručky, prepisy televíznych alebo rozhlasových programov), ochranné známky, heslá, zľavové kódy určené len pre predplatiteľov/členov, dôverné informácie alebo duševné vlastníctvo akejkoľvek inej osoby alebo spoločnosti.
  • Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na reprodukciu vašich vlastných recenzií, cestopisov, cestovateľských rád alebo blogov, ktoré ste predtým zverejnili inde, ako aj na obsah napísaný inými autormi. Chceme zverejňovať originálny obsah a vyhnúť sa problémom v oblasti vlastníctva a porušovania ochrany autorských práv z akýchkoľvek iných zdrojov.
  • Súkromná korešpondencia so zamestnancami spoločnosti TripAdvisor sa nesmie reprodukovať, sumarizovať ani o nej diskutovať na verejných fórach, ak o to špecificky nepožiada zamestnanec spoločnosti TripAdvisor.

 

Pomohol Vám tento článok?