Centrum pomoci

Čo znamená autentický a originálny obsah?

Všetok obsah na TripAdvisore musí byť autentický a originálny.

To znamená:

  • Nezverejňujte obsah chránený autorskými právami.
  • Nevydávajte sa za iných členov alebo zamestnancov TripAdvisora, v opačnom prípade budete zablokovaní na našich fórach. Zobrazované mená musia spĺňať naše pokyny.
  • Žiadame členov, aby nezverejňovali žiadne informácie, ak na ich zverejnenie nemajú oprávnenie. Môže ísť o nasledujúce príklady: materiál chránený autorskými právami z akejkoľvek online alebo tlačenej publikácie (tlačové agentúry, časopisy, knihy, cestovateľské príručky, prepisy televíznych alebo rozhlasových programov), ochranné známky, heslá, zľavové kódy určené len pre predplatiteľov/členov, dôverné informácie alebo duševné vlastníctvo akejkoľvek inej osoby alebo spoločnosti.
  • Súkromná korešpondencia so zamestnancami spoločnosti TripAdvisor sa nesmie reprodukovať, sumarizovať ani o nej diskutovať na verejných fórach, ak o to špecificky nepožiada zamestnanec spoločnosti TripAdvisor.

 

Pomohol Vám tento článok?