Centrum pomoci

Čo je to komerčný materiál?

Majitelia a zástupcovia zariadení si musia dávať pozor na zverejňovanie propagačných materiálov. Ak ste vo vašom príspevku jasne identifikovateľní ako majiteľ alebo zástupca zariadenia, pri zverejňovaní akéhokoľvek obsahu o vašom zariadení musíte dodržiavať nasledujúce pokyny. Nemôžete zverejňovať žiaden propagačný ani komerčný materiál, ak nie je jasne vyjadrené, že zastupujete vaše zariadenie.

Ak nedodržíte tieto pokyny, váš príspevok môže byť zamietnutý alebo označený ako nevhodný.

  • Majitelia a zástupcovia zariadení nesmú publikovať žiadny propagačný materiál v článkoch od cestovateľov ani ostatných typoch obsahu, ktoré odosielajú cestovatelia. Ak zahrniete prepojenia na výrazne komerčné webové lokality alebo blogy, naši redaktori môžu rozhodnúť, že vaša recenzia nespĺňa naše pokyny.
  • Vo fórach musíte identifikovať váš vzťah k zariadeniu, ak vstupujete do diskusií o vašom alebo konkurenčnom zariadení. Naši členovia majú právo vedieť o tomto vzťahu a o potenciálnej zaujatosti vašich komentárov. Fóra nesmiete používať na získavanie nových klientov, poskytovanie kontaktných údajov ani na zverejňovanie komerčných prepojení.
  • V odpovediach od vedenia dbajte na to, aby boli všetky informácie a prepojenia komerčného charakteru relevantné pre recenziu, na ktorú reagujete.
  • Nesmiete zverejňovať prepojenia alebo kontaktné údaje na charitatívne organizácie alebo žiadosti o príspevky či dary. O charitatívnych organizáciách, ktoré podporujete, môžete diskutovať vo fórach, ak dané diskusie súvisia s cestovaním a sú relevantné pre destináciu, pod ktorou sú zverejnené.
  • Novinári: pozrite si naše pokyny pre novinárov.

 

Pomohol Vám tento článok?