Centrum pomoci

Ako zmením moje zobrazované meno?

Ak chcete zmeniť vaše zobrazované meno, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Prejdite na stránku Informácie o konte.
  2. Vaše zobrazované meno sa uvádza v poli: „Vaše meno sa zobrazuje ako“.
  3. Ak chcete vytvoriť zobrazované meno, zadajte požadované zobrazované meno do poľa „Vaše meno sa zobrazuje ako“.
  4. Ak chcete používať jednoduché meno pozostávajúce z vášho mena a prvého písmena priezviska, zadajte meno a priezvisko do príslušných polí. Ak sa v poli „Vaše meno sa zobrazuje ako“ nachádza zobrazované meno, kliknite na položku „Namiesto toho si vyberte meno [your name], ktoré sa bude verejne zobrazovať“.

 

Pomohol Vám tento článok?