Centrum pomoci

Ako zmením moju fotografiu na portáli TripAdvisor?

Ak chcete zmeniť svoju fotografiu na portáli TripAdvisor, prihláste sa do vášho konta na portáli TripAdvisor. Potom postupujte nasledovne:

    1. Prejdite na stránku Upravte svoju verejnú fotografiu.
    2. Vyberte súbor z počítača, ktorý chcete použiť ako profilovú fotografiu, a kliknite na možnosť Aktualizovať fotografiu.
    3. Ak máte prepojené kontá portálu TripAdvisor a služby Facebook, vaša fotografia v službe Facebook sa stane vašou fotografiou na portáli TripAdvisor.

Ďalšie informácie

      .

 

Pomohol Vám tento článok?