Centrum pomoci

Ako môžem získať povolenie na používanie log TripAdvisora v tlačených materiáloch?

Ak chcete podať takúto žiadosť, kontaktujte nás a priložte stručný popis plánovaného použitia loga a prípadný návrh alebo príklad, ak ho máte k dispozícii. Snažíme sa odpovedať do 24 hodín.

Všetky použitia ochranných značiek, log a obsahu TripAdvisora musia byť schválené.

Pomohol Vám tento článok?