Centrum pomoci

Aký obsah z portálu TripAdvisor je k dispozícii pre moju webovú lokalitu?

Na vašej webovej lokalite môžete zobrazovať rôzny obsah. Ubytovacie zariadenia, atrakcie a reštaurácie môžu používať naše samoobslužné miniaplikácie, ktoré sú k dispozícii zadarmo.

Ak ste vývojár webových lokalít alebo aplikácií a máte záujem o obsah recenzií alebo destinácií pre viacero zariadení alebo miest, možno budete môcť využiť rozhranie API pre obsah z portálu TripAdvisor.

Upozorňujeme, že používanie obsahu z portálu TripAdvisor (s výnimkou samoobslužných miniaplikácií) musí schváliť spoločnosť TripAdvisor. Konkrétne požiadavky a informácie o používaní našich samoobslužných miniaplikácií nájdete v našich podmienkach používania miniaplikácií. Kompletné pokyny na vyhľadávanie a používanie samoobslužných miniaplikácií nájdete v našej príručke v časti Insights.

Pomohol Vám tento článok?