Centrum pomoci

Kto môže používať miniaplikácie TripAdvisor?

Miniaplikácie TripAdvisor sú k dispozícii pre ubytovacie zariadenia, atrakcie, reštaurácie a destinácie, ktoré majú profil na portáli TripAdvisor. Na používanie miniaplikácii nemusíte byť majiteľ alebo oficiálny zástupca zariadenia, ale vaša lokalita musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. musí to byť osobný a nekomerčný online denník (napr. blog)
    ALEBO
  2. to musí byť stránka primárne súvisiaca s cestovaním;

A

  1. stránka musí ponúkať možnosti cestovania a tovar a služby súvisiace s cestovaním vrátane (nielen) hotelových alebo iných cestovateľských ubytovaní, rezervácií leteniek
    ALEBO
  2. stránka musí byť marketingovou organizáciou v danej destinácii (napríklad kancelária na organizovanie výstav a pomoc návštevníkom).

 

Spoločnosť TripAdvisor neponúka miniaplikácie pre profily zdrojov, dovolenkové prenájmy ani individuálnych cestovateľov. Ak chcete zobraziť miniaplikácie, ktoré sú k dispozícii pre vaše zariadenie alebo vašu destináciu s profilom, navštívte centrum miniaplikácií.

Pomohol Vám tento článok?