Centrum pomoci

Ako používa portál TripAdvisor službu Facebook na personalizáciu mojich činností?

Nadviazali sme partnerstvo so službou Facebook, aby sme vašim aktivitám na portáli TripAdvisor dodali sociálny rozmer a aby sme mohli personalizovať vaše používanie hneď od začiatku. Verejné informácie a zoznam vašich priateľov používame na zobrazenie recenzií od vašich priateľov, miest, ktoré navštívili, a ďalšieho obsahu týkajúceho sa cestovania, ktorý zdieľajú.

Vďaka službe okamžitej personalizácie uvidíte počas prehľadávania portálu ako prvé recenzie od vašich priateľov. Takisto si budete môcť pozrieť, ktorí z vašich priateľov navštívili určité mesto alebo v ňom žijú, takže sa budete môcť obrátiť na svojich známych s prosbou o radu, keď budete plánovať výlet. Ďalšie informácie.

 

Pomohol Vám tento článok?