Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa otázok a odpovedí

Funkcia Otázky a odpovede umožňuje návštevníkom klásť otázky týkajúce sa zariadenia a získavať rýchle odpovede od zástupcov zariadení, predchádzajúcich hodnotiteľov a ďalších členov našej cestovateľskej komunity. Pre všetky otázky a odpovede platia nasledujúce pokyny:

  • Obsah musí byť vhodný pre rodiny.
  • Používatelia vo veku do 13 rokov nesmú klásť žiadne otázky ani odpovedať na otázky.
  • Obsah musí byť originálny. Kopírovanie a prilepenie otázok alebo odpovedí nie je dovolené, a to ani v prípade, že vlastníte autorské práva na zdrojový materiál.
  • Otázky a odpovede nesmú obsahovať žiadne prepojenia ani kontaktné údaje.
  • Ak ste majiteľ alebo zástupca niektorého zariadenia, pri zadávaní otázok alebo odpovedí musíte uviesť, v akom vzťahu ste s vaším zariadením. Aby ste mohli odpovedať na otázku o vašom zariadení, musíte byť zaregistrovaný a overený ako majiteľ alebo zástupca.
  • Otázky zverejnené v Biznis profile sa musia priamo týkať návštevy daného zariadenia. Otázky o zariadeniach alebo službách v blízkosti (súvisiace s pobytom v danom zariadení) sú povolené, no otázky o iných zariadeniach treba položiť v profile konkrétneho zariadenia. Ak máte otázky o viacerých zariadeniach, položte otázku v jednotlivých Biznis profiloch alebo použite naše fóra. Všeobecné otázky týkajúce sa cestovania do konkrétnej destinácie môžete klásť takisto na našich fórach (ak sú k dispozícii).
  • Funkcia Otázky a odpovede je nástroj na plánovanie výletov. Nepredstavuje vhodné miesto na recenzie alebo otázky či komentáre týkajúce sa návštevy v minulosti. Recenzie môžete posielať prostredníctvom tlačidla „Napísať recenziu“ v Biznis profile príslušného zariadenia. Ak máte otázky týkajúce sa rezervácie, kontaktujte priamo zariadenie, prípadne vyhľadajte dostupnosť cez Biznis profil, ak je takáto služba k dispozícii. Odpovedať na otázky môžu majitelia a zástupcovia zariadení, predchádzajúci hodnotitelia alebo iní členovia našej komunity. Otázky neadresujte priamo konkrétnemu majiteľovi alebo predchádzajúcemu hodnotiteľovi.
  • Odpovede na otázky by mali byť vecné a priame. Snažte sa o to, aby vaše odpovede boli čo najobjektívnejšie a najvecnejšie. Pamätajte na to, že funkcia Otázky a odpovede nie je diskusné fórum. Všetky odpovede musia mať relevantný súvis s pôvodnou položenou otázkou a doplňujúce otázky musia byť položené zvlášť.

Portál TripAdvisor si vyhradzuje právo odstrániť akúkoľvek otázku alebo odpoveď z akéhokoľvek dôvodu. Chceme, aby odstránených otázok a odpovedí bolo čo najmenej, no podnikneme akékoľvek kroky v záujme zachovania užitočnosti tejto funkcie a vhodnosti obsahu. Ďalšie informácie sa dočítate v našich pokynoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov a v podmienkach poskytovania služby.

Pomohol Vám tento článok?