Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa otázok a odpovedí

Vážime si vaše príspevky a sme radi, že komunikujete s ďalšími cestovateľmi! Chceme tiež zaistiť, aby bol TripAdvisor bezpečným a dôveryhodným zdrojom cestovateľských rád a informácií. Aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ, žiadame vás, aby ste dodržiavali zásady TripAdvisora pre obsah a nasledujúce pravidlá pre otázky a odpovede:

Relevantné

Pri používaní našej funkcie Otázky a odpovede by sa mali záležitosti týkať profilu zariadenia. Odpovede na položené otázky musia byť relevantné. Pretože ide o nástroj na plánovanie budúcich návštev, otázky alebo komentáre o predchádzajúcich návštevách nie sú povolené. Žiadame vás, aby ste sa zdržali komentárov smerovaných na zástupcu zariadenia alebo iného člena TripAdvisora. Ak chcete získať informácie o rezervácii alebo dostupnosti, kontaktujte priamo zariadenie.

Neskreslené

Ak ste majiteľ alebo zástupca niektorého zariadenia, pri zadávaní otázok alebo odpovedí musíte uviesť, v akom vzťahu ste s vaším zariadením. Tusa môžete zaregistrovať ako majiteľ svojho zariadenia.

Pomohol Vám tento článok?