Centrum pomoci

Je niekde na portáli TripAdvisor miesto, kde si môžem pozrieť svoje rezervácie?

Áno! Rezervácie spojené s vaším kontom môžete zobraziť na niekoľkých miestach:

– V mobilnom zariadení nájdite časť „Rezervácie“ v hlavnej ponuke.

– Na počítači môžete otvoriť časť „Rezervácie“ vo vašom profile.

Upozornenie: Ak ste rezerváciu zrušili prostredníctvom niektorého z našich partnerov pre rezervácie, tieto zmeny sa nemusia zobraziť na portáli TripAdvisor. Zrušenie môžete vždy skontrolovať prostredníctvom potvrdenia na lokalite partnera pre rezervácie alebo tak, že sa na neho priamo obrátite.

Pomohol Vám tento článok?