Centrum pomoci

Môj hotel má priradenú nesprávnu polohu – ako to môžem napraviť?

Aby TripAdvisor poskytol možným cestovateľom čo najpresnejšie údaje, snaží sa priradiť profily všetkých ubytovaní, reštaurácií a atrakcií k ich skutočnej fyzickej polohe. Profily sa teda nesmú presúvať do iných miest než sú tie, v ktorých sa fyzicky nachádzajú. Našou zásadou je priradiť profilu čo najpresnejšiu cieľovú adresu.

Znamená to, že ak si myslíte, že vaše ubytovanie má profil priradený k nesprávnemu miestu, môžete postupovať podľa nasledujúcich pokynov a upozorniť našich editorov:

  1. Prihláste sa do centra spravovania.
  2. Kliknite na časť „Správa profilu“.
  3. Vyberte kartu „Podpora k profilu“ v ľavej časti stránky a kliknite na oranžové tlačidlo „Nahlásiť zatvorenie“.

Upozornenie: Zmena polohy vyžaduje preskúmanie členom tímu spoločnosti TripAdvisor, ktorý je zodpovedný za profily. Tento proces je zdĺhavý a trvá niekoľko pracovných dní. Rovnakú žiadosť preto neodosielajte viackrát, v opačnom prípade sa vybavenie vašej pôvodnej žiadosti predĺži.

Pomohol Vám tento článok?