Centrum pomoci

Ako môžem nahlásiť, že môj hotel bol zatvorený?

Chápeme, že niektoré zariadenia si môžu želať (z rôznych dôvodov), aby bol ich profil odstránený. Treba však upozorniť na to, že profil môžeme odstrániť iba vtedy, ak je zariadenie zatvorené na stálo, keďže naším cieľom je poskytovať čo najpodrobnejšie cestovateľské informácie.

Ak je vaše ubytovanie trvalo zatvorené, postupujte podľa nasledujúcich pokynov a nahláste to našim editorom:

  1. Prihláste sa do centra spravovania.
  2. Kliknite na prepojenie „Spravovať vašu stránku na portáli TripAdvisor“.
  3. V časti „Správcovské úlohy pre zariadenie“ kliknite na možnosť „Nahlásiť zatvorenie zariadenia“.
  4. V okne „Stav vášho profilu“ kliknite na prepojenie „Zatvoriť profil“.
  5. Vyplňte požadované informácie a stlačte tlačidlo „Uložiť“.

Naši editori sa túto zmenu pokúsia overiť na základe informácií z vašej oficiálnej webovej stránky alebo sociálnych sietí. Ak sa nepodarí potvrdiť zatvorenie, vašu požiadavku nebudeme môcť akceptovať.

Pomohol Vám tento článok?
Powered by Zendesk