search shadow

Dvaja hostia z jednej skupiny napísali dve recenzie. Je to povolené?