Centrum pomoci

Ako si môžem prezerať svoje faktúry a platby na TripAdvisore?

Prezeranie, tlač faktúr a kontrola histórie platieb sú jednoduché úkony a dajú sa vykonať na internete v centre spravovania. Je dôležité si zapamätať, že prístup k faktúram a fakturačným údajom majú iba osoby zodpovedné za fakturáciu z príslušného zariadenia. Ak ste vo vašom zariadení osobou zodpovednou za fakturáciu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Prejdite na stránku tripadvisor.sk/Owners a prihláste sa do centra spravovania.
  2. Vyberte svoje zariadenie.
  3. Prejdite myšou nad ponuku „Pomocník a nastavenia“ v hornej časti stránky a kliknite na položku „Fakturácia a platby“.
  4. Ak chcete zobraziť alebo tlačiť predchádzajúcu faktúru, kliknite na modré prepojenie pod stĺpcom s označením „Číslo faktúry“.


Pre tipy týkajúce sa aktualizácií vašich platobných údajov navštívte stránku TripAdvisor Insights

Pomohol Vám tento článok?