Centrum pomoci

Aké sú zásady TripAdvisora týkajúce sa zvierat?

TripAdvisor NEZVEREJŇUJE profily atrakcií, ktorých primárnym účelom je ubližovanie ohrozeným druhom alebo zvieratám v zajatí alebo ich zabíjanie.

TripAdvisor NEZVEREJŇUJE profily atrakcií, ktoré aktívne kŕmia zvieratá na účely zábavy.

TripAdvisor zverejňuje profily atrakcií, pri ktorých dochádzajú turisti do priameho kontaktu s ohrozenými druhmi alebo divokými zvieratami chovanými v zajatí, NEPREDÁVAME však lístky na tieto atrakcie.

Veríme, že informatívne recenzie pomôžu zákazníkom zvážiť možnosti cestovania a na odvetvie cestovného ruchu preniesť zodpovednosť za kvalitu, služby zákazníkom a etické záležitosti (ako je napríklad zaobchádzanie so zvieratami).

Pomohol Vám tento článok?