Centrum pomoci

Profily zariadení, ktoré boli zatvorené alebo presunuté

  • Čo ak je zariadenie zatvorené trvalo?

V závislosti od typu zariadenia môžu naši editori vykonávať rôzne aktivity. Keďže reštaurácie a atrakcie sa často zatvárajú a znova otvárajú, tieto profily označujeme ako ZATVORENÉ. Profily zatvorených ubytovaní sa z nášho portálu odstraňujú.

Ak je zariadenie zatvorené dočasne z dôvodu renovácie alebo sezónne, necháme jeho profil na našom portáli a neoznačíme ho ako zatvorené.

Ak ste zástupcom zariadenia, pozrite tiež článok Čo môžem robiť, ak je moje zariadenie dočasne zatvorené alebo nedokáže prijímať rezervácie?

  • Čo robiť, ak sa lokalita alebo zariadenie presťahuje na novú adresu?

V závislosti od typu zariadenia môžu naši editori vykonávať rôzne aktivity. Reštaurácie a atrakcie sa často premiestňujú v rámci toho istého mesta. V takomto prípade aktualizujeme adresu v pôvodnom profile. Ak sa presťahujú do iného mesta, hoci je miesto len tesne za hranicami pôvodného mesta, dôjde k ovplyvneniu zážitkov u cestovateľov. Preto na pôvodný profil uvedieme PRESUNUTÉ a vytvoríme nový profil pre novú adresu.

V prípade ubytovaní budeme považovať premiestnenie za zatvorenie, a preto z nášho portálu odstránime pôvodný profil a vytvoríme nový pre novú adresu.

  • Čo sa stane, ak sa na rovnakej adrese otvorí zariadenie s novým názvom?

Toto sa často stáva v prípade reštaurácií, ale môže to platiť aj pre iné zariadenia. Naši editori uvedú na pôvodnom profile ZATVORENÉ a vytvoria nový profil pre nové zariadenie. Aby sme mohli aktualizovať existujúci profil, musíme byť schopní overiť, že je zariadenie okrem zmeny názvu úplne rovnaké.Pomohol Vám tento článok?