Centar za pomoć

Smernice za video snimke objekata

Video snimci objekta su dostupni isključivo vlasnicima smeštajnih objekata sa pretplatom na Premium Plus. Svi postavljeni video snimci moraju da budu:

 • Prikladni za celu porodicu  – Ne dozvoljavamo video snimke, slike ili materijal koji su vulgarni, pornografski, opsceni, nepristojni, nezakoniti, pogrdni, uvredljivi, neprijatni ili obuhvataju drugi sadržaj koji nije prikladan za našu zajednicu. Deca mlađa od 13 godina ne mogu da postavljaju video snimke. Video snimke mogu da postavljaju samo članovi povezani sa objektom.
 • Originalni – Ne dozvoljavamo video snimke sa drugih izvora niti one koji predstavljaju povredu bilo čijih autorskih prava, žigova ili drugih zakonskih vlasničkih prava. Vaša je odgovornost i obaveza da nabavite dozvolu za korišćenje slika svih pojedinaca koje je moguće identifikovati u video snimku.
 • Relevantni drugim putnicima  – Svi video snimci, slike ili materijal postavljeni u okviru Video snimaka objekta moraju da budu relevantni za dati smeštajni objekat, atrakciju, restoran, lokaciju ili opšte iskustvo putnika. Kliknite ovde za više informacija.
 • Nekomercijalni – Video snimci moraju da budu informativne prirode. Iako su logotipi i kontakt informacije dozvoljeni, ne smeju da se prikazuju duže od 10 sekundi, odnosno 20% ukupne dužine video snimka (šta god da je kraće). Izričito je zabranjeno prikazivanje oglasa, povoljnih i drugih ponuda ili specijalnih pogodnosti u video snimcima. Kliknite ovde za više informacija.
 • U bezbednim datotekama  – Ne dozvoljavamo slanje video snimaka koji su zaraženi ili sadrže virus ili bilo koji drugi malver čiji je cilj da ugroze računare i sisteme TripAdvisora i/ili njegovih korisnika.
 • Svojstva datoteke:
  • Nijedna video datoteka ne sme da traje duže od 3 minuta niti da bude veća od 500 MB. Video snimci moraju da budu u jednom od sledećih formata: MPEG4 (.mp4)  (preporučeno), QuickTime (.mov) ili .m4v. 
  • TripAdvisor preporučuje da otpremite video datoteku najviše rezolucije. Video snimci moraju da zadovolje standarde za minimalnu veličinu, brzinu prenosa i rezoluciju:
   • Minimalna rezolucija: 1280 piksela × 720 piksela za video snimke sa razmerom 16:9; 640×480 za video snimke sa razmerom 4:3.
   • Minimalna brzina prenosa: Brzina prenosa je zavisi od kodiranja. MP4 video snimci treba da imaju minimalnu brzinu prenosa od 5 MB/s pri rezoluciji od 720 piksela. 
   • Brzina kadrova: Video snimci treba da imaju originalnu brzinu kadrova (najčešće 24, 25 ili 30 kadrova u sekundi). Ne preporučuje se menjanje brzine kadrova video snimaka jer to često može da ugrozi kvalitet. 
 • Video snimci moraju da se otpreme u originalnoj razmeri i ne smeju da sadrže horizontalne ili vertikalne zacrnjene površine. 
 • Vodoravni prikaz (širina je veća od visine) obično izgleda bolje nego uspravni (visina je veća od širine). Razmera svih video snimaka će biti prilagođena da bi odgovarala dimenzijama standardnih okvira za prikaz na sajtu. 
 • Video snimke ne treba menjati ni na koji način koji izobličava prikazani prizor.
 • Ne prihvatamo video snimke koji su mutni, tamni ili nepregledni na neki drugi način.
 • Ne prihvatamo bočno orijentisane video snimke.

TripAdvisor ne polaže vlasnička prava na bilo koje video snimke postavljene na našem sajtu, ne odobrava ih niti je na bilo koji način sa njima povezan. Vlasnik garantuje za istinitost video snimaka i opisa i TripAdvisor nije odgovoran za njihovu verodostojnost. Prihvatate da ćete braniti i obeštetiti TripAdvisor i sve njegove partnere u slučaju bilo kakvih tužbi, zahteva, šteta, novčanih i drugih kazni ili drugih troškova koji proističu iz ili su povezani sa vašim video snimkom i/ili njegovim prikazivanjem ili hostovanjem na TripAdvisor veb-sajtovima. Imajte na umu da otpremanjem video snimaka dajete TripAdvisoru neekskluzivno pravo da koristi, kopira i prikazuje te video snimke po sopstvenom nahođenju, kao i da im menja svrhu. Video snimci koje nisu u skladu sa jednom ili više smernica navedenih iznad neće biti objavljeni ili će biti uklonjeni.

Da li ti je pomogao ovaj članak?