Centar za pomoć

Saveti i smernice o ažuriranju podatka o objektu

Pogledajte vodič u nastavku da biste bili sigurni da je zahtev u skladu sa smernicama za ažuriranje podataka o objektu. To će omogućiti blagovremenu i preciznu obradu zahteva za ažuriranje.

Opšte smernice

  • Bez vulgarnih izraza
  • Bez lažnih podataka
  • Bez marketinških ili promotivnih tekstova
  • Moraju da se unose u važećem formatu

Određene smernice

Naziv: Ovo treba da bude zvanični naziv objekta. To je naziv po kom je objekat poznat u svetu i koji je istaknut na zvaničnoj veb-stranici i znakovima. Primeri:

Super Hotel: Tačno

Super Hotel.: Netačno. Broj zvezdica (ili drugi specijalni znakovi) nisu deo zvaničnog naziva i ne treba da se navode.

Adresa: Koristite fizičku adresu objekta, uključujući naziv ulice i broj. U slučaju da se ažuriranje odnosi na obilazak, možete da koristite adresu mesta polaska. Ako obilazak obuhvata preuzimanje putnika, polje za adresu možete da ostavite prazno. Uputstva ili informacije o raskrsnici ne treba da se navode. Pored toga, ovo polje ne treba da sadrži poštanski broj, poštanski fah ili informacije o gradu ili pokrajini. Primer:

Bulevar Nikole Tesle 123: Tačno

Na uglu Bulevara Nikole Tesle 123 i ulice Svetozara Markovića: Netačno – informacije o raskrsnici treba da se navedu samo u 2. redu za adresu.

Poštanski broj: Ovo treba da bude zvanični državni poštanski broj fizičke lokacije objekta. Ovo polje ostavite prazno ako objekat nema poštanski broj.

URL adresa veb-sajta: Mora da bude potpuna, tačna i da predstavlja zvanični veb-sajt objekta.

Broj telefona: Mora da bude važeći broj telefona.

Opis: Ovo treba da bude opšti, precizni opis objekta. Nije dozvoljen promotivni tekst.

Tražite dodatne informacije? Pogledajte Smernice za profile da biste pronašli druge važne informacije.

Da li ti je pomogao ovaj članak?