Centar za pomoć

Smernice za liste za putovanja

Mišljenja iskazana u listama za putovanja su mišljenja članova TripAdvisora, a ne kompanije TripAdvisor LLC. Zadržavamo pravo da uklonimo listu putovanja iz bilo kog razloga, bez obaveštenja. Sadržaj liste za putovanja mora da bude:

  • Prikladan za porodicuNije dozvoljen neprikladan jezik ili slike.
  • Originalan – Ne smeju da obuhvataju materijal citiran iz drugih izvora, uključujući (bez ograničenja) veb-sajtove, komunikaciju e-poštom, druge komentare itd. Ne smete da objavljujete kontakt informacije ili ime bilo kog drugog člana.
  • Individualan iz perspektive putnika – Liste za putovanja sastavljaju putnici i namenjene su putnicima. Ne smeju da ih pišu vlasnici ili članovi uprave koji se predstavljaju kao putnici. Korisnici povezani sa objektom o kome se vodi diskusija na listi za putovanje moraju da obaveste sagovornike o tom odnosu. Članovi ne smeju da se predstavljaju kao osoblje TripAdvisora. Imena za prikaz i sadržaj postova ne smeju da sadrže bilo šta što ukazuje na to da radite u TripAdvisoru.
  • Jedinstven i nezavisan – Članovi mogu da prave koliko god lista za putovanje žele, ali ćemo ukloniti sve liste za putovanja za koje utvrdimo da su duplikati ili da predstavljaju neželjeni sadržaj.
  • Relevantan za druge putnike – Liste za putovanja treba da sadrže materijal u vezi sa putovanjima. Nerelevantan sadržaj će biti uklonjen.
  • Nekomercijalan – Liste za putovanja ne smeju da sadrže materijal za samopromociju bilo koje vrste. Dozvoljavamo veze do stranica izvan TripAdvisora, ali pod uslovom da ne dolazi do zloupotrebe. Zadržavamo pravo da uklonimo URL adresu iz bilo kog razloga.
  • Napisan na engleskom – Ne dozvoljavamo HTML oznake, preterano korišćenje VELIKIH SLOVA, kolokvijalni jezik niti tipografske simbole.
  • U skladu sa ograničenjem uzrasta – Ne prihvatamo komentare dece starosti ispod 13 godina.
Da li vam je pomogao ovaj članak?